KASACJA POJAZDÓWNie masz co zrobić ze swoim autem, nie nadaje się do sprzedaży kolejnemu użytkownikowi?

Zgłoś się do nas, oferujemy:

 • szybką rzetelną wycenę

 • gotówkę od ręki,

 • bezpłatny szybki odbiór

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA O DEMONTAŻU POJAZDU:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu. W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, potrzebna będzie kopia, którą można uzyskać w wydziale komunikacji.
 • W razie zaginięcia dowodu rejestracyjnego potrzebny będzie dokument potwierdzający własność pojazdu, który można uzyskać w wydziale komunikacji.
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana. Jeśli karta pojazdów zaginęła, właściciel dołącza stosowne oświadczenie.  WZÓR DO POBRANIA
 • Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela pojazdu, ewentualnie pisemna zgoda na złomowanie pojazdu.
 • Właściciel może upoważnić inną osobę w celu złomowania pojazdu. Osoba ta musi przedstawić dokument świadczący o upoważnieniu.
WZÓR DO POBRANIA

 • Jeśli złomowany samochód nie został przerejestrowany wymagana jest ciągłość umów między złomującym, a właścicielem widniejącymw dowodzie rejestracyjnym.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu. W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, potrzebna będzie kopia, którą można
 • uzyskać w wydziale komunikacji. W razie zaginięcia dowodu rejestracyjnego potrzebny będzie dokument potwierdzający własność pojazdu, który można uzyskać w wydziale komunikacji.
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana. Jeśli karta pojazdów zaginęła, właściciel dołącza stosowne oświadczenie. WZÓR DO POBRANIA
 • Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela pojazdu, ewentualnie pisemna zgoda na złomowanie pojazdu.
 • Właściciel może upoważnić inną osobę w celu złomowania pojazdu. Osoba ta musi przedstawić dokument świadczący o upoważnieniu. WZÓR DO POBRANIA
 • Jeśli złomowany samochód nie został przerejestrowany wymagana jest ciągłość umów między złomującym, a właścicielem widniejącym w dowodzie rejestracyjnym.

Części Samochodowe

Części Samochodowe

DOJAZD

.