OFERTA FIRMY

Od początku naszej działalności zajmujemy się autokasacją, holowaniem aut oraz dystrybucją części samochodowych. Współpracujemy także z serwisem VOLVO co daje gwarancję wymiany czy instalacji część na miejscu po atrakcyjnych kosztach.

KASACJA, ZŁOMOWANIE, SKUP POJAZDÓW

KASACJA, ZŁOMOWANIE, SKUP POJAZDÓW

AUTOHOLOWANIE, TRANSPORT POJAZDÓW

AUTOHOLOWANIE, TRANSPORT POJAZDÓW

SERWIS

SERWIS
DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA O DEMONTAŻU POJAZDU:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu. W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, potrzebna będzie kopia, którą można uzyskać w wydziale komunikacji.
 • W razie zaginięcia dowodu rejestracyjnego potrzebny będzie dokument potwierdzający własność pojazdu, który można uzyskać w wydziale komunikacji.
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana. Jeśli karta pojazdów zaginęła, właściciel dołącza stosowne oświadczenie.  WZÓR DO POBRANIA
 • Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela pojazdu, ewentualnie pisemna zgoda na złomowanie pojazdu.
 • Właściciel może upoważnić inną osobę w celu złomowania pojazdu. Osoba ta musi przedstawić dokument świadczący o upoważnieniu.
WZÓR DO POBRANIA

 • Jeśli złomowany samochód nie został przerejestrowany wymagana jest ciągłość umów między złomującym, a właścicielem widniejącymw dowodzie rejestracyjnym.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu. W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, potrzebna będzie kopia, którą można
 • uzyskać w wydziale komunikacji. W razie zaginięcia dowodu rejestracyjnego potrzebny będzie dokument potwierdzający własność pojazdu, który można uzyskać w wydziale komunikacji.
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana. Jeśli karta pojazdów zaginęła, właściciel dołącza stosowne oświadczenie. WZÓR DO POBRANIA
 • Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela pojazdu, ewentualnie pisemna zgoda na złomowanie pojazdu.
 • Właściciel może upoważnić inną osobę w celu złomowania pojazdu. Osoba ta musi przedstawić dokument świadczący o upoważnieniu. WZÓR DO POBRANIA
 • Jeśli złomowany samochód nie został przerejestrowany wymagana jest ciągłość umów między złomującym, a właścicielem widniejącym w dowodzie rejestracyjnym.

CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Image

DOJAZD

.