Skup aut - Autokasacja

Skup aut - Autokasacja

Spis treści

 1. Jak wygląda autokasacja?
 2. Jakie są potrzebne dokumenty?
 3. Kiedy robić autokasacje?
 4. Cennik
 5. Na co zwrócić uwagę?
 6. Podsumowanie

 

Jak wygląda autokasacja

Proces autokasacji może różnić się w zależności od lokalnych przepisów, procedur oraz praktyk centrum kasacji pojazdów. Oto ogólny opis, jak może wyglądać proces autokasacji:

 • Skontaktowanie się z centrum kasacji pojazdów: Właściciel pojazdu powinien skontaktować się z lokalnym centrum kasacji pojazdów lub innym upoważnionym miejscem, które przeprowadza autokasację, aby uzyskać informacje na temat wymaganych dokumentów, procedur, kosztów i terminów autokasacji.
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów: Właściciel pojazdu będzie musiał dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny pojazdu, dowód osobisty właściciela, dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, ubezpieczenie OC pojazdu (jeśli dotyczy) oraz inne dokumenty, które mogą być wymagane zgodnie z lokalnymi przepisami.
 • Przywiezienie pojazdu do centrum kasacji: Po zebraniu wymaganych dokumentów, właściciel pojazdu będzie musiał dostarczyć pojazd do centrum kasacji w wyznaczonym terminie. W niektórych przypadkach, centrum kasacji może również oferować usługi odbioru pojazdu.
 • Przeprowadzenie autokasacji: W centrum kasacji, pojazd zostanie poddany procesowi zezłomowania, który może obejmować demontaż różnych części pojazdu, odzyskanie materiałów wtórnych, a także usunięcie substancji niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
 • Wydanie zaświadczenia o autokasacji: Po zakończeniu procesu autokasacji, właściciel pojazdu otrzyma zaświadczenie o autokasacji, które potwierdza, że pojazd został zezłomowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Rejestracja autokasacji w urzędzie rejestracyjnym: Po otrzymaniu zaświadczenia o autokasacji, właściciel pojazdu będzie musiał zarejestrować autokasację w lokalnym urzędzie rejestracyjnym, co potwierdzi zakończenie procesu autokasacji.

 

Jakie są potrzebne dokumenty?

Autokasacja jest procesem, w którym samochód jest zezłomowany w celu utylizacji. W zależności od lokalnych     przepisów i procedur, dokumenty wymagane do autokasacji mogą się różnić. Oto ogólna lista dokumentów, które mogą być potrzebne do autokasacji:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu: Jest to oficjalny dokument potwierdzający prawo do użytkowania pojazdu. W przypadku     autokasacji, ten dokument będzie musiał zostać zwrócony do lokalnego urzędu rejestracyjnego.
 • Dowód osobisty właściciela pojazdu: Właściciel pojazdu będzie musiał dostarczyć swoje dane osobowe, w tym dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, aby potwierdzić swoją tożsamość.
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem: Może to być np. umowa kupna-sprzedaży pojazdu, pełnomocnictwo do dysponowania pojazdem, lub inny dokument, który potwierdza, że właściciel ma prawo do zezłomowania pojazdu.
 • Ubezpieczenie OC pojazdu: W niektórych jurysdykcjach może być wymagane przedstawienie aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu przed autokasacją.
 • Certyfikat środowiskowy (jeśli dotyczy): W niektórych krajach lub regionach może być wymagane przedstawienie certyfikatu środowiskowego potwierdzającego, że pojazd nie zawiera substancji niebezpiecznych i może być bezpiecznie zezłomowany.
 • Inne dokumenty: W zależności od lokalnych przepisów, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak potwierdzenie spłaty wszelkich zaległych opłat, takich jak podatki lub mandaty drogowe.

 

Kiedy robić autokasacje ?

Termin autokasacji pojazdu powinien być uzgadniany z lokalnymi władzami, centrum kasacji pojazdów lub innym upoważnionym miejscem, które przeprowadza autokasację. Ogólnie rzecz biorąc, autokasację należy przeprowadzić po spełnieniu określonych warunków, takich jak:

 • Brak możliwości naprawy pojazdu: Autokasacja jest zazwyczaj rozważana w przypadku, gdy pojazd jest uszkodzony w sposób nieodwracalny lub nie jest ekonomicznie opłacalne go naprawiać. Na ogół, decyzja o autokasacji zostaje podjęta, gdy koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu.
 • Wygaśnięcie ważności rejestracji pojazdu: Autokasacja jest zazwyczaj wymagana, gdy ważność rejestracji pojazdu wygasa i właściciel nie zamierza przedłużać rejestracji lub odnowić jej w przyszłości.
 • Wycofanie pojazdu z eksploatacji: Autokasacja jest również konieczna w przypadku, gdy właściciel zdecyduje się wycofać pojazd z eksploatacji, na przykład w przypadku emerytalnego samochodu, który nie będzie już używany.

 

Cennik 

Co do zasady to właściciel samochodu dostaje pieniądze za swój wrak. Wysokość kwoty zależy od wagi samochodu. Zazwyczaj waha się ona w okolicach kilku set złoty.

Ale uwaga! Jeśli auto nie będzie kompletne, czyli jego masa będzie mniejsza niż 90 proc. masy nowego pojazdu, to stacja demontażu może pobrać opłatę od właściciela. 

Jak widać złomowanie pojazdu może przynieść korzyści. Nie dość, że pozbędziemy się samochodu, którym najczęściej nie da się już bezpiecznie jeździć, to jeszcze uda nam się odzyskać chociaż trochę pieniędzy. Pamiętajcie jednak, by koniecznie przestrzegać wszystkich procedur i zgłosić zezłomowanie do odpowiedniego wydziału komunikacji.


Na co zwracać uwagę

Przy autokasacji pojazdu warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, które mogą wpłynąć na przebieg procesu oraz zapewnić prawidłowe i legalne zakończenie kasacji. Oto kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:

 • Wybór legalnego i certyfikowanego centrum kasacji: Upewnij się, że wybierasz centrum kasacji pojazdów, które jest legalne, posiada odpowiednie certyfikaty i jest zarejestrowane w odpowiednich organach regulacyjnych. Możesz sprawdzić to na stronach internetowych lub w siedzibach lokalnych urzędów lub organów regulacyjnych.
 • Kompletność dokumentów: Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty do autokasacji, takie jak dowód rejestracyjny pojazdu, dowód osobisty właściciela, umowę kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy), oryginalny certyfikat homologacji (w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy) oraz inne dokumenty wymagane przez konkretne centrum kasacji.
 • Stan pojazdu: Pojazd powinien być kompletny, a wszystkie części i elementy powinny być obecne. Upewnij się, że nie ma żadnych cennych przedmiotów wewnątrz pojazdu, takich jak dokumenty, wartościowe przedmioty osobiste itp.
 • Usunięcie substancji niebezpiecznych: Jeśli pojazd zawiera substancje niebezpieczne, takie jak paliwo, oleje, płyny chłodzące itp., upewnij się, że są one odpowiednio usunięte i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Centrum kasacji powinno posiadać odpowiednie zezwolenia i procedury związane z usuwaniem substancji niebezpiecznych.
 • Odbiór i potwierdzenie kasacji: Upewnij się, że otrzymasz potwierdzenie kasacji, takie jak zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający zakończenie procesu kasacji pojazdu. Potwierdzenie to może być ważne w przypadku ewentualnych pytań lub problemów w przyszłości.
 • Bezpieczeństwo danych: W przypadku pojazdów wyposażonych w urządzenia GPS, nawigację, systemy multimedialne lub inne urządzenia związane z danymi osobowymi, upewnij się, że dane osobowe są odpowiednio usuwane lub zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Przekazanie dokumentów do właściwych instytucji: Upewnij się, że wszelkie wymagane dokumenty związane z kasacją pojazdu, takie jak dowód rejestracyjny, zostają przekazane do właściwych instytucji, takich jak urząd komunikacji

 

Podsumowanie 

Podsumowując, autokasacja pojazdu to proces zakończenia jego eksploatacji, który wymaga przestrzegania odpowiednich przepisów i procedur. Przy autokasacji warto zwrócić uwagę na wybór legalnego i certyfikowanego centrum kasacji, kompletność dokumentów, stan pojazdu, usunięcie substancji niebezpiecznych, odbiór i potwierdzenie kasacji, bezpieczeństwo danych oraz przekazanie dokumentów do właściwych instytucji. Oferowana cena autokasacji może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, stan pojazdu, wymagania przepisów lokalnych oraz usługi oferowane przez konkretne centrum kasacji pojazdów. Zawsze warto skonsultować się z lokalnym centrum kasacji pojazdów, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące procesu autokasacji.